own

@oycwnart

TVŮRCE PIXELOVÉHO UMĚNÍ // CREATOR OF PIXEL ART
Kdo jsem?

Jmenuji se Oyc Wyo Nox [ojk wjoo noks], což je můj umělecký pseudonym nesoucí v sobě význam, který je přepsatelný slovy: tajemný drak noci. Pocházím z České republiky a jsem mladý student pixelového umění (pixel artu - viz vysvětlivka níže).

Pixely jsou má hluboká vášeň a jediná výtvarná forma, kterou používám pro tvoření svých maleb. Mám velké ambice, rád experimentuji a můj sen je se dokázat pixelovou tvorbou dříve či později živit. Zaměřuji se na drakonickou tématiku, neb draky miluji stejně, jako pixely; rád maluji komplexní krajiny sdělující příběh plné barev, tónů a pocitů; nacházím zálibu ve ztvárňování chlapeckých/mužských portrétů, aktů a experimentuji v komiksové sféře. Mimo jiné se angažuji i do herního designu.

Každou malbou se zlepšuji a posouvám své limity mnohem dál. Mojí tvorbu můžete najít na sociálních sítích a i když jsem pouhý student, nabízím své služby těm, kteří hledají šikovného pixelového umělce pro své vize, projekty a přání. Odkazy viz hlavní stránka mého webu.Co je to PIXEL ART?

Výtvarná forma široké veřejnosti spíše známá jen jako grafický design herního průmyslu spočívající ve vytváření postav, scén, celých světů z malých digitálních kostiček, tedy pixelů. Avšak dnes je už pixelová malba plnohodnotné výtvarné médium, které má jedinečný, nenapodobitelný charakter a nabízí široké spektrum, co umělec může v pixelech vylíčit a sdělit: komplexní krajinky, realistické portréty, grafické příběhy a komiksy, animace... prakticky všechno, co nabízí jakékoli jiné, tradičnější médium. Všechno závisí na samotném tvůrci, jaký styl zvolí a pro jakou velikost plátna se rozhodne, protože čím větší plátno, tím detailnějších a realističtějších výsledků je možné dosáhnout.
já

LGBTQ+
Who am I?

My name is Oyc Wyo Nox [ojk wjoo noks] which is my artistic nickname with meaning: mysterious dragon of night. I am from Czech Republic and I am young creator of pixel art (decription of what is pixel art is bellow).

Pixels are my the biggest passion and the only art medium which I use for my paintings. I have big ambitions, I like experimenting and my dream is to become full-time pixel artist. I focus on draconic theme, because I like dragons the same as pixels; I like to paint enviromentals telling story full of colours, tones and feelings; I like to draw male portraits, acts and I also create comics. Besides I am engaged in game design.

With every painting I improve my skills a move forward. You can follow ma creation on social media and even if I am just little student I offer my services for commisions or work on some kind of project like game etc. Links are on the main page of my web.What is PIXEL ART?

Art form to the general public mostly known just as graphic design of game industry which consisting in creating characters, scenes, whole worlds with little digital squares, ie pixels. But today is pixel art full-fledget art medium which has unique, inimitable character and offer wide spectrum what can artist show and tell: complex landscapes, realistic portraits, graphic stories and comics, animations... simply everything what can another more traditional mediums. It depens on the creator itself what style and size choose, because the larger canvas is the more complex and realistic look may reach.
já

LGBTQ+


email@oycwn.art


Děkuji Ti! // Thank You!
Odpovím co nejrychleji. // I will answer as soon as posible.

Brzy. // Soon.